Mandag - Onsdag 10:00 - 17:00
Torsdag 10:00 - 19:00
Fredag 10:00 - 17:00
Lørdag stengt
Telefon i åpningstiden:
Tlf 69 26 25 60
(unntatt lørdag)
Forsiden > Optikk - Nattoptikk > Pulsar Apex


Se i stummende mørke, observere mennesker og dyr gjennom tåke og røyk, eobservere mennesker og dyr gjennke og røyk, eller tett buskas og gressler tett buskas og gress.

Pulsar Apex